Connect with us

Ποδόσφαιρο

Ανακοίνωση ΠΣΑΠΠ σχετικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο

Μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ η υπενθύμιση σε όλους όσοι εμπλέκονται με το ποδόσφαιρο γυναικών ότι η κάθε παίκτρια όπως και η κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να ελέγχει το σώμα της.

Είναι  ΔΙΚΑΙΩΜΑ αναφαίρετο μιας παίκτριας να κάνει παιδιά αν θέλει, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ όμως των διοικούντων των σωματείων και της ΕΠΟ να λειτουργούν βάσει κανονισμών της FIFA, τους οποίους μάλιστα η Ελληνική Ομοσπονδία έχει εντάξει από το 2022 στον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών (άρθρο 20) και οι οποίοι προστατεύουν τις παίκτριες σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

Γι αυτό λοιπόν και ζητούμε από τα σωματεία την αφαίρεση από όλα τα ιδιωτικά συμφωνητικά της εξής απαράδεκτης και σεξιστικής παραγράφου, στην οποία ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

Ζητάμε από την ΕΠΟ, όπως και τη νεοσύστατη Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κάνουν ότι απαιτείται για να εξασφαλίσουν την αφαίρεση της άνωθεν παραγράφου από όλα τα ιδιωτικά συμφωνητικά όπως επίσης να διορθώσουν και να κάνουν πιο σαφές το άρθρο 20 του ΚΙΜΠ

Για να βοηθήσουμε στην κατανόηση και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ιδού η μετάφραση των ειδικών διατάξεων που αφορούν τις γυναίκες παίκτριες (FIFA RSTP -18 quarter ) που επιβάλλει κυρώσεις στα σωματεία και αποζημίωση στην παίκτρια.

18 quarter – Ειδικές διατάξεις που αφορούν τις γυναίκες παίκτριες (FIFA RSTP)

1. Η ισχύς ενός συμβολαίου δεν μπορεί να εξαρτηθεί από το γεγονός ότι μια παίκτρια είναι ή θα μείνει έγκυος κατά τη διάρκεια της θητείας της, είναι σε άδεια μητρότητας ή χρησιμοποιεί δικαιώματα που σχετίζονται με τη μητρότητα γενικά.

2. Εάν ένας σύλλογος λύσει μονομερώς ένα συμβόλαιο με την αιτιολογία ότι μια παίκτρια είναι ή μένει έγκυος, είναι σε άδεια μητρότητας ή χρησιμοποιεί δικαιώματα που σχετίζονται με τη μητρότητα γενικά, ο σύλλογος θα θεωρείται ότι έχει λύσει το συμβόλαιο χωρίς δικαιολογία.

α) Τεκμαίρεται, εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, ότι η μονομερής καταγγελία συμβολαίου από έναν σύλλογο κατά τη διάρκεια άδειας εγκυμοσύνης ή μητρότητας επήλθε ως αποτέλεσμα της ύπαρξης ή της εγκυμοσύνης μιας παίκτριας.

3. Σε περίπτωση καταγγελίας του συμβολαίου με την αιτιολογία μια παίκτρια είναι ή μένει έγκυος, κατ’ εξαίρεση από το άρθρο 17 παράγραφος 1:

α) η αποζημίωση που οφείλεται σε παίκτρια θα υπολογίζεται ως εξής:

i. Σε περίπτωση που η παίκτρια δεν υπέγραψε κανένα νέο συμβόλαιο μετά τη λήξη του προηγούμενου συμβολαίου της, κατά γενικό κανόνα, η αποζημίωση θα είναι ίση με το υπόλοιπο της αξίας του συμβολαίου που λύθηκε πρόωρα.

ii. Σε περίπτωση που η παίκτρια υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι τη στιγμή της απόφασης, η αξία του νέου συμβολαίου για την περίοδο που αντιστοιχεί στο χρόνο που απομένει στο πρόωρα καταγγελθέν συμβόλαιο αφαιρείται από την άξια του υπόλοιπου του συμβολαίου που λύθηκε πρόωρα.

iii. Και στις δύο περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω, η παίκτρια θα δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση που αντιστοιχεί σε έξι μηνιαίους μισθούς της πρόωρης λύσης του συμβολαίου

iv. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αποτελούν αντικείμενο έγκυρης διαπραγμάτευσης από εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ενδέχεται να αποκλίνουν από τις αρχές που ορίζονται παραπάνω. Οι όροι μιας τέτοιας συμφωνίας υπερισχύουν,

β) εκτός από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, θα επιβάλλονται αθλητικές κυρώσεις σε κάθε σύλλογο που διαπιστώνεται ότι έχει λύσει μονομερώς ένα συμβόλαιο με την αιτιολογία ότι μια παίκτρια είναι ή μένει έγκυος, είναι σε άδεια μητρότητας ή χρησιμοποιεί δικαιώματα που σχετίζονται με τη μητρότητα γενικά.

Ο σύλλογος θα απαγορεύεται να εγγράφει νέες γυναίκες παίκτριες είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο για δύο ολόκληρες και διαδοχικές περιόδους εγγραφής. Ο σύλλογος θα μπορεί να εγγράφει νέες παίκτριες, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, μόνο από την επόμενη περίοδο εγγραφής μετά την πλήρη θητεία της σχετικής αθλητικής κύρωσης.

Ειδικότερα, δεν μπορεί να κάνει χρήση της εξαίρεσης και των προσωρινών μέτρων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1

α) του παρόντος κανονισμού για την καταχώριση προγενέστερου σταδίου.

γ) η κύρωση που προβλέπεται στο β) ανωτέρω μπορεί να επιβληθεί σωρευτικά με πρόστιμο.

4. Όταν μια παίκτρια μείνει έγκυος, έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια του συμβολαίου της, να:

α) να συνεχίσει να παρέχει αθλητικές υπηρεσίες στον σύλλογό της (δηλαδή να παίζει και να προπονείται) μετά από επιβεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό της και έναν ανεξάρτητο επαγγελματία ιατρό (που επιλέγεται με συναίνεση μεταξύ του παίκτη και του συλλόγου της) ότι είναι ασφαλές να το κάνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο σύλλογός της έχει υποχρέωση να σεβαστεί την απόφαση και να επισημοποιήσει ένα σχέδιο για τη συνέχιση της αθλητικής συμμετοχής της με ασφαλή τρόπο, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία της και του αγέννητου παιδιού.

β) παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης στον σύλλογό της με εναλλακτικό τρόπο, εάν ο θεράπων ιατρός της κρίνει ότι δεν είναι ασφαλές για αυτήν να συνεχίσει τις αθλητικές υπηρεσίες ή εάν επιλέξει να μην ασκήσει το δικαίωμά της να συνεχίσει να παρέχει αθλητικές υπηρεσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο σύλλογός της έχει υποχρέωση να σεβαστεί την απόφαση και να συνεργαστεί με την παίκτρια για να επισημοποιήσει ένα πλάνο για την εναλλακτική απασχόλησή της. Η παίκτρια θα δικαιούται να λάβει την πλήρη αμοιβή της, μέχρι τη στιγμή που θα κάνει χρήση της άδειας μητρότητας.

γ) καθορίζει ανεξάρτητα, την ημερομηνία έναρξης της άδειας μητρότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες προβλεπόμενες περιόδους (βλ. Ορισμούς). Κάθε σύλλογος που πιέζει ή αναγκάζει μια παίκτρια να πάρει άδεια μητρότητας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα τιμωρείται από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.

δ) να επιστρέψει στην ποδοσφαιρική δραστηριότητα μετά την ολοκλήρωση της άδειας μητρότητας, μετά από επιβεβαίωση του θεράποντος ιατρού της και ενός ανεξάρτητου επαγγελματία ιατρού (που έχει επιλεγεί με συναίνεση μεταξύ της παίκτριας και του συλλόγου της) ότι είναι ασφαλές να το κάνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο σύλλογός της έχει υποχρέωση να σεβαστεί την απόφαση, να την επανεντάξει στην ποδοσφαιρική δραστηριότητα (βλ. άρθρο 6 παράγραφος 1 β) και να παρέχει επαρκή διαρκή ιατρική υποστήριξη. Η παίκτρια θα δικαιούται να λάβει την πλήρη αμοιβή της μετά την επιστροφή της στην ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

5. Σε μία παίκτρια θα παρέχεται η ευκαιρία να θηλάσει το βρέφος ή/και να βγάλει μητρικό γάλα ενώ παρέχει αθλητικές υπηρεσίες στο σωματείο της. Οι σύλλογοι θα παρέχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στη χώρα κατοικίας ενός συλλόγου ή μια συλλογική σύμβαση εργασίας.

Advertisement

Must See

More in Ποδόσφαιρο